Stichting Strips
dinsdag 15 augustus 2017
In het faillissement van Stichting Strips, beter bekend als het Strips! Museum, doet curator mr. Prickartz de volgende mededeling.
Mogelijk heeft u goederen in bruikleen, onder consignatie of onder eigendomsvoorbehoud aan het Strips! Museum gegeven. Indien u zich als zodanig nog niet heeft gemeld bij de curator is het verzoek dit zo snel mogelijk en uiterlijk woensdag 16 augustus 2017 om 17.00 uur CET alsnog te doen door een mail te sturen aan ssi@burenlegal.com. Tevens verzoek ik deze mail te voorzien van een kopie van de bruikleenovereenkomst of andere schriftelijke stukken waaruit uw eventuele eigendom blijkt.
U zult dan nader bericht ontvangen over de procedure van het komen ophalen en onder welke voorwaarden dit kan plaatsvinden.donderdag 27 juli 2017
De Rechtbank Rotterdam heeft afgelopen dinsdag 25 juli 2017 het faillissement uitgesproken van Stichting Strips, beter bekend als Strips! Museum Rotterdam of Strips Museum voor het Beeldverhaal. Laurens Prickartz van het Haagse kantoor Buren N.V. is als curator aangesteld. De curator bekijkt op dit moment de mogelijkheden van een doorstart van Strips! Museum Rotterdam of van een losse verkoop van de activa. Het museum is voorlopig gesloten voor het publiek.

Strips! Museum Rotterdam
Strips! Museum Rotterdam is sinds september 2016 gevestigd, onder meer met behulp van crowdfunding en Vrienden van de Stichting, in het centrum van Rotterdam (de Wijnhaven) en biedt tentoonstellingen aan over strips en tal van workshops. Het museum beschikt tevens een verkooppunt en een restaurant.

Doorstart
De curator bekijkt op dit moment de mogelijkheden van een doorstart van Strips! Museum Rotterdam. Daarnaast worden de mogelijkheden voor een (losse) verkoop van de activa, waaronder mogelijk museuminboedel, vitrines, strips en schetsen, bekeken.

Gevolgen voor werknemers
Zoals gebruikelijk bij een faillissement zal de curator vermoedelijk de arbeidsovereenkomsten met de werknemers opzeggen. Zij krijgen in beginsel hun salaris en vakantiegeld over deze resterende periode betaald via de UWV loongarantieregeling.

Gevolgen voor schuldeisers
Schuldeisers van het Strips! Museum Rotterdam kunnen hun vordering op het failliete museum indienen bij de curator. Verder worden de posities van bruikleengevers en crowdfunders nader onderzocht. Contactgegevens zijn te vinden op www.burenlegal.com.

Gevolgen voor het publiek
Het museum is voorlopig gesloten voor het publiek.dinsdag 25 juli 2017
Laurens Prickartz, advocaat bij Buren, is dinsdag 25 juli 2017 aangesteld als curator in het faillissement van Stichting Strips, beter bekend onder de naam Strips Museum Rotterdam of Strips Museum voor het Beeldverhaal. Stichting Strips is sinds september 2016 gevestigd in het centrum van Rotterdam (de Wijnhaven) en biedt tentoonstellingen aan over strips en tal van workshops. Het museum beschikt tevens een verkooppunt en een restaurant. Op dit moment worden de mogelijkheden voor een doorstart of verkoop van de activa onderzocht.